Referat  10 12 01ila

MØTE I FORUM FOR FRANSK 

Tilstede:

Lise Lorentzen (Romansk Institutt), Ingvald Sivertsen (Romansk institutt), Lillian Lundemo(Ringve vgs), Wenche Ottesen(Trondheim Katedralskole), Eva Kinn (Trondheim Katedralskole), Inger Langseth (Brundalen vgs/PLU) 

Bakgrunn:

Det er bevilget penger til opprettelsen av et forum for samarbeid mellom universitet og skoler i fransk, samt tre samlinger i vårsemesteret 2002. 

Målsetting:

Skape et forum for samarbeid og refleksjon innen fransk språk, kultur og litteratur på tvers av institusjonene vi jobber i. Tilby tre dagsamlinger i vårhalvåret 2002. Dagene skal ha et faglig innhold, og i løpet av denne perioden skal det etableres et fast forum for samarbeid mellom fransklærerne i skolen og Romansk institutt. 

Referat: 

Følgende saker ble vedtatt: 

ESTETIKK i SPRÅKUNDERVISNINGEN

Mandag 4 februar 2002 

Ansvarlig for å utrede: Eva Kinn
Tema : Musikk i franskundervisningen / forum 

Program : Fagets legitimering(Romansk Institutt)/Musikk/Forum 

Tirsdag 5 mars 2002  

Ansvarlig : Inger Langseth
Tema : Kunst i franskundervisningen 

Program: Eivind Aas- Kunst i Frankrike/ Hæge Hestnes- Bruk av bilder i undervisningen /forum- Bilder i eksamenssituasjonen 

Fredag 12 april 2002

Ansvarlig : Ingvald Sivertsen/Inger Langseth
Tema : Frankrike i dag/ forum internasjonalisering (lærere og elever) 

FORUM 

Følgende tema er aktuelle for arbeidet våren 2002: 

Kurstilbudet ved NTNU-fagdagen 

Synliggjøring av forelesningsrekker (innhold) og periodeplaner for mulig samarbeid 

Temabasert undervisning : filmer knyttes opp mot forelesninger. 

PPU1/PPU2-studentene 

European Language Portfolio ( introduseres sansynligvis i Norge) 

Landslaget for Moderne Språk- språkdagene (samarbeid) 

Webside målgruppe og innhold 

Annet: 

Eva Kinn sørger for å skaffe adresselister (e-mail) 

Inger Langseth : web ansvarlig 

Ingvald Sivertsen :Hovedansvarlig