Nyttig informasjon
 

Klikk deg til utlandet
SIU i Bergen "forvalter stipendmidler til fremmedspråklærere........ som ikke benytter seg av tilbudet."
(Sitat Egil Eiene)

Gå inn på sidene for  Comenius 2.2 når det gjelder individuelle stipend (http://siu.no/comenius). 
"Det er en myte at det er vanskelig å fylle ut søknadsskjema."
Gjennomsnittlig stipend beløp i inneværende år er 10.500 for et fjorten dagers kurs.


SIU har noe å bidra med. 
Vi har laget en undersøkelse og rapport om bruk av fremmedspråk i internasjonale skoleprosjekt
(foreligger på norsk og engelsk; har vakt interesse både i UDF og Europakommisjonen) 
Rapporten distribueres på første seminar i februar

L'Alliance FranÇaise à Trondheim :
Foreningen for franskmenn i Trondheim har nå egen webside:
http://home.online.no/~basire/AFT/


IKT i undervisningen - prøv noe nytt
En webside for læring av fransk på nettet http://www.norwenglish.com  Her kan elevene  jobbe selvstendig.