Samlinger våren 2003 på NTNU-Dragvoll

Foreløpig plan :

"Estetikk"

  •   30 04 02   Tema : "Kunst"     (word download)g"Kunst i forskjellige epoker" Eivind Aas, "Bilder i undervisningen" Hege Hestnes, workshop 
  •   14 03 03   Tema:  "se vedlegg" (word download) i samarbeid med Fransklærerforeningen i midtnorge