Forum 
for 
fransk 

Trøndelag!
 

Gjennom disse sidene ønsker Institutt for Fremmedspråk og PLU å skape et forum for samarbeid på flere plan innen fransk språk og kultur. Forum for Fransk ble opprettet i 2002 innenfor rammen av NTNU's "strategiske tiltak" for å styrke universitetet som lærerutdanningsinstitusjon. Et viktig mål er å etablere gode samhandlingsrutiner mellom skolen og NTNU.
 

Chat now
Denne tjenesten virker dersom det er andre online på samme tid. Du kan f.eks avtale å møtes her.

Messageboard
Dette er et tilbud til alle som vil legge inn korte meldinger og sende e-mail til andre fransklærere. Husk, du må  registrere din e-mail addresse  først. (se informasjon på denne siden- Nicenet.)

Forum for Fransk-meldinger og e-mailFørste gang du går inn, trykker du på JOIN A CLASS og deretter skriver du K50499F96 inn i kode for CLASS KEY. 
Jeg søker...

 

Vi oppfordrer alle interesserte til å  registrere seg som medlem. Du vil da få informasjon om våre aktiviteter via e-mail.
Jeg vil bli medlem

Velkommen!

Det arrangeres møter, kurs og seminarer i regi av IFS og PLU.

deltakere

HØST 2007

Kjære forumvenner,

Velkommen til nytt skoleår, og spesielt velkommen til 'Forum for fransk i Trøndelag' 13. og 14. september.
Vi satser stort og konsentrert denne høsten, og håper så mange som mulig kan delta.
Torsdag 13. september vil det som tidligere nevnt bli et 'ordinært' forum, med skolen grammatikkundervisning i fremmedspråk (fransk) som hovedtema.
Fredag 14. september fortsetter vi å snakke om grammatikk og grammatikkundervisning, på en lingvistkonferanse med inviterte foredragsholdere fra NTNU, Universitetet i Tromsø, Universitetet i
Bergen, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold.

Ta kontakt med Ingvald Sivertsen slik at du kommer på mailinglisten og får informasjon om alle kurs.

VÅR 2007

A L'ombre des Lumières 7-8 Mai 2007

Les mer....

Nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au premier forum de l'année 2007. Il est organisé en collaboration avec le Centre Culturel Français d'Oslo.

ACTIVI..TES LUDIQUES

Le mercredi 14 mars: Rom 429, au grénier de Hovedbygningen à Gløshaugen.

On se donne rendez-vous sur 'hovedtrappa' à 10 hrs15.

Merci de vous inscrire avant midi le mercredi 7 mars à:

ingvald.sivertsen@hf.ntnu.no

Durant cette journée,  Line GIRARDEAU , formatrice au CIEL de Brest, vous proposera de découvrir comment, par le biais d'activités ludiques, l'écriture créative permet à l'apprenant de mobiliser et de développer de multiples connaissances, et à l'enseignant de réaliser des objectifs pédagogiques variés. Line Girardeau présentera à cet effet un panorama de jeux d'écriture - pour tous les niveaux - à utiliser en cours de français.

HØST 2006

Le mercredi 15 novembre

Rom 429, au grénier de Hovedbygningen à Gløshaugen.On se donne rendez-vous sur 'hovedtrappa' à 10 hrs.

Merci de vous inscrire avant midi le mercredi 8 novembre à:

  ingvald.sivertsen@hf.ntnu.no

Cristelle CAVALLA, spécialisée dans l'enseignement du vocabulaire et des données lexicales, enseigne à l'université Stendhal de Grenoble.

Høst 2005 Referat fra samlingen

Årets siste samling finner sted tirsdag 15. november 1030 – 1530. Merk møtelokalet: H2 i Hovedbygningen på Gløshaugen (den med tårnene), 1. etasje.

Les mer....

Velkommen til årets tredje og nest siste *Forum’. Det finner sted mandag 10. oktober 1030 – 1530 i Historisk-filosofisk fakultets møterom på Dragvoll. (Møterom 7, Bygg 2, Nivå 5)

les mer....

Mer om dette senere.

Våren 2005 ble det arrangert seminar 18. mars og 7. april':

Samling i forbindelse med innføringen av nye læreplaner den 18.mars. Rita Gjørven og Inger Langseth foreleste.

Forum for Fransk tilbød forelesning i bruk av aviser den 18.mars. Da hentet vi foreleser fra BesanÇon.


ARKIV .............

Høst 2004

Nytt seminar 5. november invitasjon

Vår 2004
Vårens seminaravholdes 23 januar og torsdag 18 marsog det er et samarbeid med Fransklærerforeningen i midtnorge.

Les mer om innholdet 

Hæge Hestnes


 

Bidrag

Du inviteres herved til å bidra med artikler, undervisningsopplegg, elevarbeid eller annet stoff du mener er av allmenn interesse.

Brev til Clemet på vegne av foreningen
Eva Kinn

Brev fra Trondheim Katedralskole angående høringsutkast til nye læreplaner L'06 Eva Kinn

Andre innkomne bidrag

Dette er også et forum for samarbeid. Her kan du melde dine behov. 


 


Vi vil gjerne vite hva du er opptatt av i ditt daglige arbeid, slik at vi kan tilby samlinger av interesse for deg. Første sjanse foreligger nå!

Jeg vil arbeide med .....