IKT i

fremmedspråksundervisningen

©Inger Langseth

IKT-presentassjon.ppt

Arbeidsoppgaver

Eksempler:

Nettbasert oppgave 1

Nettbasert oppgave 2

Nettbasert oppgave 3

Nettbasert oppgave 4

Arbeidsplan 1

Arbeidspan 2

Undervisningsopplegg ppt