På denne siden vil jeg legge ut presentasjoner og annet materiale fra kurs jeg har holdt.

 

KURS

 

 • Vurdering - vurdering for læring i fremmedspråk NELVU Hafjell 2009
 • Digital underivisning - en introduksjon og en oversikt over muligheter Alta 2009
 • Høgskolen i Volda: IKT foredrag og workshop oktober 2009 download
 • Opland Fylkeskommune: Fagkurs Muntlige ferdigheter i engelsk oktober 2009 ( eksempler)
 • Nettverk for elev- og l ærlingevurdering Gardermoen nov 2009 Scaffolding bokbidrag, vurdering elevtekst
 • AschehougBro - Sandvika november 2009 digital i engelsk ppt
 • Etterutdanningskurs i elev- og lærlingevurdering, Trondheim desember 2009 ppt
 • Muntlig - utvikling av vurderingskriterier for muntlig workshop innledning januar 2010
 • Vurdering i Kunnskapsløftet - innledende forelesning PPU januar 2010
 • IKT - teori og praksis - Kongsbergkonferansen februar 2010 pptx og ppt
 • IKT 2001-2010 - NKUL mai 2010 Trondheim pptx
 • Tilpasset opplæring - FPPU mars 2010. pptx
 • Vurdering i Kunnskapsløftet - Rosenborg ungd.skole mars 2010.
 • Vurdering i Kunnskapsløftet - Biralee International School april 2010 pptx
 • NKUL Trondheim - Fremmedspråk on-line sesjon mai 2010
 • Nettverk for elev- og lærlingevurdering - Sandefjort november 2010 - pptx
 • Utdanningsdirektoratet - vurdering av lesing- pptx
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune - Språkpermen og læreplanene - pptx
 • Skolelederkonferansen Lillestrøm oktober 2010 - pptx
 • Nettverk for fremmedspråk - vurderingskonferanse oktober 2010 -sluttvurdering - pptx
 • Fremmedspråk seksjonsmøte Blussuvoll ungd. skole. des. 2010 - Muntlig
 • Fra ord til handling - studiedag - lesing og sluttvurdering i fremmedspråk desember 2010.
 • Lokalgitt eksamen - studiedag - Fosenregionen - pptx
 • Vurdering for læring - vurderingssamtalen - Fosen i vurderingsprosjektet 2010-2014. - ppt
 • Forsøk med fremmedspråk på 6.-7. trinn. Evalueringskonferanse Oslo 13.mai 2011 - ppt
 • Samling i vurderingsprosjekt Fosen 19. august 2011- ppt
 • Landskonferanse for privatist- og eksamenskontor 27.september 2011 Tønsberg -pptx
 • Vurdering - etterutdanning for lærere 2010-12 STFK 17.oktober 2011 Ørlandet. - pptx
 • Kurs i vurdering, eksamen - Sandnessjøen 9.januar 2012 - pptx

 

VIDEO

 • Skole i praksis - en flilm om den første timen i fransk, en film om planlegging i web 2.0 omgivelser og bruk av Wiki
Click here to take survey

 

 

Copyright Inger Langseth, 2010