Vurdering for læring

i Kunnskapsløftet - LK06

innen de fem ferdighetene: skriving, lesing,lytting, muntlig samhandling, muntlig produksjon

Inger Langseth

Program for lærerutdanning, NTNU

 

 

Forelesninger og eksempler

    Vurderringskriterier - muntlig

    Vurderingskriterier - skriftlig

    eleveksempler - Class Fronter Steinar

    Vurderingsskjema/retteskjema doc

    Teachers.tv - teoretisk tilnærming assessment for learning